Witamy na naszej stronie

Kilka słów o Spółce

MISJA - by lepiej służyć naszym klientom.

WIZJA - kompleksowe świadczenie usług elektroenergetycznych na najwyższym poziomie.

CEL - utrzymanie pozycji w północno-wschodnim regionie Polski i zwiększenie udziału w rynku ogólnopolskim grupy wiodących firm branży elektroenergetycznej.

Podstawową działalnością ZWSE Białystok Sp. z o. o. są kompleksowe prace związane z robotami elektroenergetytcznymi dotyczącymi budowy, remontów i modernizacji:

 • Linii napowietrznych WN, SN i nn;
 • Linii kablowych SN i nn;
 • Stacji transformatorowo- rozdzielczych- napowietrznych i wnętrzowych;
 • Energooszczędnego oświetlenia ulic i placów;
 • Wykonujemy również prace pod napięciem.

Uzupełniająca działalność ZWSE Białystok Sp. z o. o.:

 • Produkcja konstrukcji energetycznych, osprzętu energetycznego, instalacji odgromowej, ślusarki budowlanej;
 • Usługi transportowe i sprzętowe specjalistycznym osprzętem (np. siłownik pneumatyczny-KRET);
 • Wycinka drzew pod liniami energetycznymi;
 • Przebicia pod jezdniami, torami, rzekami, oraz innymi przeszkodami terenowymi;
 • Usługi w zakresie projektowania i przygotowywania dokumentacji technicznych oraz formalno-prawnych, związanych z robotami elektroenergetycznymi łącznie z prowadzeniem formalności pozyskiwania pozwoleń na budowę;
 • Projektowanie i dokumentacja techniczna od strony formalno-prawnej wszelkich robót elektroenergetycznych
 • Sprzedaż stacji słupowych i konstrukcji średniego i wysokiego napięcia;
 • Wynajem sprzętu i transportu.